Chord4 » 最近更新

求谱,谢谢!

DiscoveryMichael • 1.2天前 • 最后回复来自 reecho

给站主一个建议

DiscoveryMichael • 1.2天前 • 最后回复来自 reecho

求365节吕莘的吉他谱

求谱区850468188 • 7.8天前 • 最后回复来自 reecho

求谱 谢谢!

求谱区Michael • 18.2天前 • 最后回复来自 reecho

白日做梦有理

Discoveryreecho • 59.5天前

求大神发发关楚耀的--《死亡之吻》

求谱区-kkkit • 60.7天前 • 最后回复来自 finshman

大神们 求 奥博的《佳妮》 给跪了

求谱区Soul • 63.2天前 • 最后回复来自 reecho